Privacy voorwaarden

Welkom op de pagina van ons privacybeleid. Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van AlleenstaandeOuders.com als onderdeel van MayByte. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. AlleenstaandeOuders.com respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 13 mei 2023.

Wie zijn wij

AlleenstaandeOuders.com is een onderdeel van MayByte, gevestigd aan Marquette 98, 8219 AS te Lelystad, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy voorwaarden.

Contactgegevens

https://www.AlleenstaandeOuders.com
info@alleenstaandeouders.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

AlleenstaandeOuders.com verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Profielfoto
 • Profielnaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Als u uw profiel volledig maakt geeft u ons toestemming de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u te verwerken:

 • Interesses
 • Karaktereigenschappen
 • Gezinssamenstelling / kinderwens
 • Genoten opleiding

Verzamelen van informatie over gebruik van onze diensten

Om onze diensten verder te kunnen ontwikkelen verzamelen wij ook informatie over uw gebruik van onze diensten zoals:

 • Activiteiten op onze diensten:
  • datum en tijd van inloggen, gebruikte pagina’s, gebruikte functies, aantal profiel bezoeken, aantal likes, aantal matches, aantal ontvangen berichten, aankoop van abonnement, opzegging van abonnement, verwijderen van account, starten van gesprekken, aantal verzonden berichten, verwerken van gesprekken om meldingen van overtreding gedragsvoorwaarden AlleenstaandeOuders.com (rapporteren en blokkeren) te kunnen onderzoeken
 • Aankopen op onze diensten:
  • wanneer u zich abonneert op een betaalde dienst van AlleenstaandeOuders.com, verstrekt u betaalgegevens aan onze betalingsdienstaanbieder, Mollie Payments, welke wij weer verwerken voor onze administratie
 • Contact:
  • wanneer u contact met ons opneemt middels het contactformulier, verzamelen wij deze informatie om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens en informatie over het gebruik van onze diensten verwerken

AlleenstaandeOuders.com verwerkt uw persoonsgegevens en informatie over het gebruik van onze diensten voor de volgende doelen om:

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • U op de hoogte te houden van likes, matches, vragen en berichten
 • U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • AlleenstaandeOuders.com analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
Geautomatiseerde besluitvorming

AlleenstaandeOuders.com neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om geautomatiseerde besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AlleenstaandeOuders.com) tussen zit. AlleenstaandeOuders.com gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: algoritme die leden van AlleenstaandeOuders.com aan elkaar koppelt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

AlleenstaandeOuders.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens:

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard tot het opzeggen van het lidmaatschap. Als een lid een abonnement heeft lopen en het account voortijdig wil verwijderen, dan wordt het account gedeactiveerd. Zodra het abonnement is opgezegd en verlopen is, wordt het account definitief verwijderd.

Op het moment dat je contact opneemt met AlleenstaandeOuders.com via mail, dan worden de gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je profielnaam en e-mailadres opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

AlleenstaandeOuders.com verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. AlleenstaandeOuders.com blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

AlleenstaandeOuders.com gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren via uw persoonlijke instellingen van uw account. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens te verwijderen, dit kunt u doen door uw lidmaatschap op te zeggen en uw account te verwijderen via de Account instellingen van uw profiel. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@alleenstaandeouders.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. AlleenstaandeOuders.com zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

AlleenstaandeOuders.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of vragen over onze privacy voorwaarden, neem dan contact op via ons contactformulier.

Bedankt dat u de tijd nam om onze privacy voorwaarden te lezen.

Team AlleenstaandeOuders.com

Schrijf je gratis in
Minimaal 1 hoofdletter Minimaal 1 kleine letter Minimaal 1 cijfer
Minimaal 1 speciaal karakter Minimaal 8 tekens lang
De algemene voorwaarden, de privacyverklaring en de cookiebepalingen zijn van toepassing.